PripojSa.sk

Ceny FWA WIMAX

FWA sa poskytuje 2 kategóriam zákazníkov:
a) FWA 26 GHz najmä stredne veľkým a veľkým firmám
b) FWA 3,5 GHz známa aj ako WIMAX najmä domácnosti a malé a stredné firmyCeny FWA 26 GHz

Ceny za FWA sú v tejto dobe vlastne ceny za garantované pripojenie a preto je nižšie uvedený iba orientačný cenník pripojenia. Ceny nie sú pevne stanovené a sú vždy otázkou vzájomnej dohody zmluvných strán. V pásme FWA 26 GHz je možné poskytovať rýchlosti n x 64 kbps alebo n x 2 Mbps najviac však 4 x 2 Mb/s vzhľadom na šírku pásma.

Obrázok predpokladaných cien WIFI

Ceny FWA 3,5 GHz (známe aj ako WIMAX)

Firma WiMAX Telecom Slovakia ponúka pre domácnosti 3 produkty: NAJ, VIAC a MAX, pre biznis zákazníkov prichádza s produktom PRO.

Za produkt NAJ zaplatí zákazník 500 Sk mesačne s daňou a získava rýchly prístup na internet /down 512/ up 256 kbit/s/ a objem predplatených dát vo výške 3 GB. Dáta prenesené cez víkendy sú spoplatňované.

Produkt VIAC stojí 700 Sk mesačne s DPH a zákazník získava objem predplatených dát vo výške 5 GB. Rýchlosť je tí istá ako pri produkte NAJ - /download aj upload 512 kbit/s/. Dáta prenesené cez víkendy nie sú spoplatňované.

MAX stojí rovných 1000 Sk mesačne s daňou, zákazník získava 10 GB pri vyššej rýchlosti - download aj upload 800 kbit/s. Dáta prenesené cez víkendy nie sú spoplatňované.

Cena za 10 MB navyše je pri programoch NAJ, VIAC a MAX 3 Sk s daňou.

Pri službách NAJ, VIAC a MAX je povinná zmluvná viazanosť 24 mesiacov. Zariadenie si môžete prenajímať za mesačný poplatok alebo bez mesačného poplatku po uložení zábezpeky. Výška zábezpeky je 4000 Sk, ale ak si objednáte službu počas leta postačí vám 990 Sk. Ceny produktov sú od 500 do 1000 Sk, ale ak využijete program Internet pre vzdelanie tak môžete mať internet už od 266 Sk.

Služba pre biznis zákazníkov s meraným objemom dát má názov PRO a stojí 1990 Sk mesačne bez dane, za čo zákazník získava 12 GB predplatených dát pri rýchlosti downloadu aj uploadu 1500 kbit/s. Cena za 10 MB navyše je 1,50 Sk bez dane. Povinná zmluvná viazanosť je 12 mesiacov.

Flatrate produkty pre firmy majú názov BIZNIS 512, 1024, 2048. Je možné objednať si ich buď s 12 mesačnou viazanosťou, alebo bez viazanosti. Ceny sa pohybujú od 3700 Sk bez DPH vyššie. Viac informácií nájdete v cenníku WiMAX.

Jednorazový poplatok je za zriadenie - pri programoch pre domácnosti 1000 Sk s DPH a pri biznis programe 5900 Sk bez DPH.

Kompletný cenník WIMAXU si môžete stiahnúť tu.PripojSa.sk - Váš sprievodca internetovými pripojeniami na Slovensku
© 2005 - 2022 Inet.sk, s. r. o., Kontakt, Využívame kvalitný webhosting za rozumnú cenu od Inet.sk, Mapa stránky