PripojSa.sk

Čo je to DSL?

DSL (Digital Subscriber Line - digitálna účastnícka linka) je schopné dosahovať na bežnom medenom telefónnom vedení vysoké rýchlosti (až do 52Mb/s). Ak si vezmeme, že sa toto vedenie doteraz používalo prevažne na telefonovanie tak to nie je až tak hrozné.

Písmeno x pred DSL udáva, o ktorú z technológií digitálneho prenosu ide. Asi sa pýtate, ako je možné dosiahnúť takéto rýchlosti, keď sa na tom istom vedení klasickému modemu nedarí vytiahnúť ani tých teoretických 56kb/s. Odpoveď treba hľadať vo frekvenčnom pásme a spôsoboch jeho využitia.

Pri klasickom telefónnom analógovom prenose dát, ktorý sa realizuje prostredníctvom modemu je k dipozícií prenosové pásmo 4kHz. U DSL modemu je pre účely prenosu dát vyhradené pásmo vyšších frekvencií. Konkrétne hodnoty používaných DSL technológií najdete v tabuľke.

Technológia xDSL
Typ prevádzky
Max. prenosová rýchlost [upstream/downstream]
Max. dosah [m]
Frekvenčné pásmo [kHz]
IDSL
Symetrický, duplexný
144 kb/s
5500
0 - 50
HDSL
Symetrický, duplexný
1,544 alebo 2,048 Mb/s
4000, 5500
40 - 292
SDSL, HDSL2
Symetrický, duplexný
2,048 Mb/s
3000 - 5500
0 - 384
ADSL
Asymetrický
16 - 800 kb/s
/
1,5 - 8,448 Mb/s
2000 - 5000
Upstream: 25 - 138 Downstream: 138 - 1104
ADSL G.Lite
Asymetrický
640 kb/s alebo 1,5 Mb/s
5500
Upstream: 25 - 138 Downstream: 138 - 552

 

 

VDSL
Asymetrický
1,5 - 2,3 Mb/s
/
13 - 52Mb/s
300 - 1350
Upstream: 300 - 900 Downstream: 1200 - 30 000
Symetrický, duplexný
34 Mb/s
300 - 1500

 


U DSL pripojenia závisí jeho kvalita a teda i rýchlosť prenosu dát ako od vzdialenosti prípojky od telefónnej ústredne tak aj od kvality vedenia. Teda čím ste ďalej od úststredne, a máte horšie vedenie, rýchlosť pripojenia klesá. Je teda nutné premeranie linky a až potom sa zákazník dozvie, ako to s jeho pripojením vyzerá.

Ako ukazuje tebuľka, technológia xDSL predstavuje celý rad rôznych typov DSL, ktoré sa líšia svojími vlastnosťami a každý sa hodí pre iný typ použitia. V prípade symetriského prenosu je rýchlosť k užívateľovi (Downstream - stahovanie z Internetu) zhodná s rchlosťou od užívateľa (Upstream - odosielanie dát do Internetu).

Spasí ADSL domácnosti?
Pre potreby dmácností, alebo malých domácich kancelárií z ponuky xDSL technológií najviac vyhovuje ADSL, alebo jeho odľahčená verzia nazývana ADSL G.Lite. Výhod má ADSL hneď niekoľko:

- nie je blokovaná linka pre hlasové služby
- rýchlosť pripojenia je dostatočná aj pre multimediálne aplikácie
- z princípu sa jedná o časovo neobmedzené pripojenie

Na nasledujúcom obrázku je zjednodušená schéma realizácie ADSL G.LIte. Tento typ pripojenia je určený pre menej náročných užívateľov a vďaka jednoduchšiemu a lacnejšiemu prevedeniu ma šancu na väčšie rozšírenie.

 

A takto môže vyzerať filter, pomocou ktorého sa pripojí telefónny prístroj či fax.

V prípade klasického ADSL sa musí požiť tzv. splitter (oddeľovač ADSL dát od telefónneho hovoru) na oboch koncoch vedenia - u užívateľa a na vstupe do ústredne.

Aj keď sa môže zdať DSL „zázračnou" technológiou je dobré si pripomenúť aj jeho tmavé stránky:

- Ústredne musia byť vybavené potrebnou technikou. Jedná sa o spomínané splittery, ADSL modemy a o tzv. digitálny účastnícky multiplexer DSLAM (zabezpčuje pripojenie väčšieho počtu užívateľov na vysokokapacitné dátové spoje).
- Treba počítať s limitujúcim faktorom, ktorým je vzdialenosť prípojky od najbližšej telefónnej ústredne. Táto vzdialenosť sa nazýva Local Loop. Pretože po celej jej dĺžke môže dochádzať k šumu a rušeniu, ktoré tlmí prenášaný signál a vzdialenosť, na ktorú je možné signál prenášať sa znižuje. Pri ADSL s rychlosťou do 2Mb/s sa udáva maximálna dĺžka Local Loop okolo 5 km. Z toho vyplýva, že prednosť budú mať veľké mestá, a ako ukazuje skúsenosť zo sveta celkové pokrytie však môže trvať aj niekoľko rokov.PripojSa.sk - Váš sprievodca internetovými pripojeniami na Slovensku
© 2005 - 2022 Inet.sk, s. r. o., Kontakt, Využívame kvalitný webhosting za rozumnú cenu od Inet.sk, Mapa stránky