PripojSa.sk

Čo je to GPRS?

GPRS (General Packet Radio Service) je systém dátového prenosu, pri ktorom je prenosová rýchlosť niekoľkokrát vyššia v porovnaní s GSM sieťou. Môže dosiahnuť až 171,2 kbit/s, čo sa už blíži k rýchlosti štandardne poskytovaného aDSL pripojenia vo svete. V niektorých prípadoch je možné dosiahnuť rýchlosť až 300 kbit/s (teoretické rýchlosti). V praxi použiteľná rýchlosť je približne 20 – 80 kbit/s. Je teda jasné, že technológia GPRS umožňuje relatívne rýchlosťou porovnateľné prenosy ako väčšina bežných pripojení.História GPRS
Všetko sa to začalo pri zrode siete GSM. Tá najprv slúžila len na hlasové služby (bežné telefonovanie). Neskôr prišla novinka s tajuplným názvom SMS. Operátori upravili sieť tak, aby mohla slúžiť aj na prenos esemesiek. Ako plynul čas, potrebovali zákazníci (resp. operátori sa snažili zvýšiť svoje zisky) a tak boli na trh uvedené faxové služby. Nakoniec sa začali poskytovať aj dátové služby. Dátové služby umožňovali prístup do intranetových a internetových sietí rýchlosťou 9,6 kbit/s. A keďže človek je tvor veľmi náročný, bola tu snaha nájsť niečo lepšie.

Prvé skúšky a predstavenia GPRS sa uskutočnili v roku 1998. Prvý prenos údajov bol prezentovaný verejnosti na Svetovom kongrese, demonštrovali sa tu možnosti GPRS – prenos videa, pripojenie k intranetu a internetu. Od tohto uvedenia sa snažili operátori prispôsobovať svoje siete pre túto technológiu. No operátor nespraví všetko. Bolo potrebné, aby sa na trhu objavili mobilné telefóny podporujúce GPRS. Tých je v súčasnosti dosť veľký počet, začali sa objavovať aj špeciálne zariadenia – modemy, ktoré fungujú podobne ako klasické modemy (sprístupňujú internet cez GPRS).

Výhody GPRS

  • Vyššie prenosové rýchlosti.
  • Tarifikácia na základe objemu prenesených dát (tj. nezohľadnuje sa doba pripojenia ako pri ISDN, DIAL-UP, HSCSD).
  • Vyššia prenosová rýchlosť (v porovnaní s ISDN, kde máte k dispozícii na prenos dva D kanály – 2 * 64 kbit/s = 128 kbit/s, technológia HSCSD 64 kbit/s, bežný DIAL-UP maximálne 56 kbit/s).
  • Kratšia doba zostavovania spojenia (pripájania).
  • Trvalé pripojenie na sieť (možete byť neustále v pohybe – cesta autom , spojenie sa ukončí na váš povel, alebo keď sa dostanete na územie, ktoré nie je pokryté signálom).

Princíp práce
Hlavný rozdiel medzi prenosom dát za pomoci GPRS a GSM je ten, že pri prenose cez GPRS sa dáta rozdelia na menšie časti – balíčky (resp. pakety), ktoré potom nezávisle a hlavne najvýhodnejšími cestami putujú po sieti (využívajú nezávislé kanály). Pakety sa zídu na požadovanom mieste, sú opäť spojené v správnom poradí dokopy tak, aby ich koncové zariadenia vedeli prijať a hlavne spracovať. Čím viac kanálov je pri prenose použitých, tým rýchlejšie sú dáta prijímané a odoslané. Často sa stretávame s označením 3+1, 4+2. Znamená to, že mobilný telefón je schopný prijímať dáta pomocou 3 (resp. 4) kanálov a odosielať dáta pomocou 1 (resp. 2) kanálov.PripojSa.sk - Váš sprievodca internetovými pripojeniami na Slovensku
© 2005 - 2022 Inet.sk, s. r. o., Kontakt, Využívame kvalitný webhosting za rozumnú cenu od Inet.sk, Mapa stránky