PripojSa.sk

Internet do 8 €

Z výsledkov omnibusového výskumu verejnej mienky “Občania Slovenska a elektronické služby verejnej správy 2004, ktorý na objednávku Občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a IT asociácie Slovenska (ITAS) v dňoch 8. až 14. júna 2004 realizovala Agentúra MVK okrem iného vyplynulo, že až 57,3 % opýtaných, ktorí by si chceli dať zaviesť internet, je ochotných platiť za túto službu maximálne 250 Sk mesačne.

Na základe výsledkov uvedeného výskumu Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vykonal v dňoch 12. – 24. januára 2005 prieskum zameraný na poskytovanie pripojenia do internetu v cene do 250 Sk mesačne. TÚ SR v rámci prieskumu oslovil elektronickou poštou 170 poskytovateľov služby, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v zmysle všeobecného povolenia a zároveň uviedli svoju elektronickú adresu.

Podniky mali uviesť v akej lokalite a s akým obmedzením poskytujú pripojenie do internetu v maximálnej cene do 250 Sk. Uvedená cena pre koncového zákazníka musela byť konečná (za sieť, službu, v prípade dial-up alebo ADSL aj volací program ST, príp. dáta alebo impulzy atď.), t.j. nesmela byť podmienená ďalšími mesačnými poplatkami. Úrad na základe odpovedí vypracoval zoznam lokalít, v ktorých je možné pripojenie do internetu v maximálnej cene do 250 Sk, spolu s uvedením podnikov, ktoré pripojenie zabezpečujú.

Abecedný zoznam lokalít a zoznam podnikov, ktoré službu zabezpečujúPočet lokalít i podnikov je v praxi vyšší, lebo TÚ SR neoslovil podniky, ktoré majú menej ako 200 účastníkov a obrat nižší ako 2 mil. Sk, teda tie, ktoré sú oslobodené od oznamovacej povinnosti. Podniky ktoré nie sú uvedené v zozname a spĺňajú požadované podmienky majú možnosť, aby boli zaradené do zoznamu, ktorý je uverejnený na www.teleoff.gov.sk za predpokladu, že zašlú elektronickou poštou potrebné informácie na adresu TÚ SR, odbor vonkajších vzťahov: roman.vavro @ teleoff.gov.sk Správa musí obsahovať obchodné meno a sídlo podniku, abecedný zoznam lokalít a typ obmedzenia.


Ďalšie informácie:
Internet v SR IV - Možnosti pripojenia za "priaznivú cenu" je potrebné hľadať dlhšie 18.8. 2004
Internet v SR III. (prieskumy, vývoj bariér, legislatíva...) 13.8. 2004
Dôvody nízkeho využívania internetu v Slovenskej republike 18.8. 2003


Informácie čerpané z www.teleoff.gov.skPripojSa.sk - Váš sprievodca internetovými pripojeniami na Slovensku
© 2005 - 2022 Inet.sk, s. r. o., Kontakt, Využívame kvalitný webhosting za rozumnú cenu od Inet.sk, Mapa stránky