PripojSa.sk

Peer to Peer

Čo je Peer to Peer?

Peer-to-peer (alebo P2P) sa zaoberajú výmenou súborov v sieti medzi užívateľmi internetu. Vymieňať možno ľubovoľný súbor. Najčastejšie sa používajú súbory, ktoré majú príponu: MP3, WAV, WMA, MPG, MPEG, AVI, MOV, JPG, GIF, BMP, ISO, IMG, EXE, RAR, ZIP... Peer To Peer sa veľkej obľube, najmä domácich používateľov, ktorí takýmto spôsobom môžu sťahovať rôzny softvér, čiže hry, programy, filmy, hudbu a podobne. Používanie takýchto sietí na výmenu súborov je ale z hľadiska dodržiavania autorskej legislatívy veľmi otázne.

Obmedzuje sa Peer To Peer pri DSL programoch?

Mnoho užívateľov vysokorýchlostného internetu sa rôznymi spôsobmi sťažuje na údajné obmedzovanie využívania Peer To Peer sietí pri Flat DSL programoch. Oslovili sme preto všetkých poskytovateľov DSL pripojenia a požiadali ich o oficiálne stanovisko k tomuto problému.

Z oficiálnych vyjadrení slovenských DSL providerov je zrejmé, že ani jeden z providerov úplne neobmedzuje používanie P2P sietí. Niektorí poskytovatelia pristúpili k ich čiastočnému (rýchlostnému) obmedzeniu, iní takéto praktiky striktne odmietajú. Isté však je, že tieto ich vyjadrenia môžu napomôcť, pri zorientovaní sa v tejto problematike:

MBC Telecom

Marcel Vašš, z obchodného oddelenia: "Spoločnosť MBC sa pri poskytovaní svojich ADSL programov zameriava na zabezpečenie maximálneho komfortu pri využívaní pripojenia do siete internet a snaží sa všetkým zákazníkom sprístupniť všetky služby, ktoré im internet ponúka.

Programy s predplateným objemom dát.
Všetky programy s predplateným objemom sú poskytované bez akýchkoľvek obmedzení, t.j. nie sú blokované a ani obmedzované žiadne služby, vrátane Peer - To - Peer.

Programy s neobmedzeným objemom prenesených dát.
Všetky Flat programy sú poskytovane s určitou agregáciou. Naša spoločnosť pripojenie do internetu považuje v prvom rade za prostriedok pre komunikáciu a získavanie informácií z web stránok. Zároveň pripojenie do internetu by malo dávať možnosť využívať pripojenie viacerých užívateľov, za účelom spoločného hrania počítačových hier, prostredníctvom na tento účel zriadených herných serverov. Nie menej dôležitou službou je možnosť sťahovania software, video, foto a hudobných záznamov z internetu (aj prostredníctvom Peer - To - Peer).

Na základe analýzy potrieb našich zákazníkov a ich priorít pri dostupnosti vyššie uvedených služieb naša spoločnosť dospela k názoru, že pri poskytovaní pripojenia do internetu s agregáciou nie je možné zabezpečiť kvalitnú službu bez zásahu a regulácie spôsobu využívania pásma. Z tohoto dôvodu naša spoločnosť pristúpila k rýchlostnému obmedzeniu dlhodobejších downloadov za účelom zabezpečenia dostatočnej prenosovej rýchlosti pre pohodlné surfovanie a rýchle odosielanie a prijímanie emailových správ. Touto reguláciou sa nám taktiež podarilo zabezpečiť prijateľnú odozvu (PING), ktorá je kľúčovým parametrom pre online hranie počítačových hier. Zároveň sme zachovali možnosť stiahnuť aj objemnejšie súbory, avšak toto sťahovanie trvá dlhšie. Naša spoločnosť nezamedzuje využívaniu Peer - To - Peer služieb."

Nextra

Tento poskytovateľ zaslal nasledovné vyjadrenie: "Spoločnosť Nextra povoľuje všetky P2P služby nezávisle od toho či zákazník používa dátovo obmedzené alebo neobmedzené ADSL pripojenie. Myšlienka za širokopásmovým Internetom je umožniť zákazníkom rýchly prenos veľkých súborov a nie zamedziť k nim prístup. Preto sme našim ADLS zákazníkom v polovici minulého roka sprístupnili službu Nextra ADSLink Firewall, za pomoci ktorej si zákazník sám zvolí, ktorým službám/protokolom povolí prístup na svoj počítač. Navyše si takýmto spôsobom zákazník nastaví aj úroveň bezpečnosti, ktorá úzko súvisí s typom povolených služieb. Bezplatná služba ADSLink Firewall je unikátna na slovenskom DSL trhu a je v súlade s Nextra stratégiou poskytovať kvalitné, t.j. rýchle a bezpečné ADSL pripojenie."

Euroweb

Gabriela Tomančová zaslala stanovisko za Euroweb: "Naša spoločnosť svojim zákazníkom užívanie P2P neobmedzuje. EuroWeb, vzhľadom na profil svojej klientely, neuplatňuje stratégiu znižovania ceny na úkor obmedzenia kvality služby. Vzhľadom k tomu, že zákaznícke portfólio EuroWebu tvorí prevažne korporátna klientela, služby internetu sú využívané prevažne na firemné účely. Využívanie P2P na nelegálnu výmenu dát neustále monitorujeme a v prípade zneužitia podnikneme kroky na odstránenie takéhoto stavu."

GTS Slovakia

Za GTS poskytol oficiálne stanovisko Ivan Leščák: " Spoločnosť GTS Slovakia s.r.o. neuplatňuje nijaké formy obmedzovania jednotlivých protokolov či portov, zákazníci programov Flat sú štandardne zaradení v skupine bez umelej agregácie, v prípade prekročenia efektivity zákazníka sú upozornení a zaradení do skupín s vyššou agregáciou prenosovej kapacity (takou, aká je uvedená v tarife príslušnej služby). Ak by zákazník bol naďalej dlhodobo neefektívny (t.j. poplatky, ktoré platíme ST za prenesené údaje prekročia príjem od zákazníka), zvážili by sme ukončenie zmluvného vzťahu (k takému prípadu však doteraz nedošlo). Efektivita je pritom meraná dlhodobejšie, t.j. profil prevádzky zákazníka počas viacmesačného obdobia.Vzhľadom na to, že väčšina našich služieb je určená pre firemných klientov, nestretávame sa s intenzívnym využívaním liniek pre p2p služby tak často a doterajšie skúsenosti svedčia o tom, že takíto zákazníci sa po čase vrátia k bežnému profilu prevádzky. V budúcnosti však chceme podmienky pre zákazníkov programov Flat upraviť podrobnejšie (tzv. Fair Use Policy), tak aby zákazník mal vopred presnejšiu predstavu o poskytovanej službe."

Dial Telecom

Tento provider ponúkol stručné a jasné stanovisko: " Dial Telecom P2P na ADSL prípojkách ani inde neobmedzuje. "

Slovak Telecom

Rovnako stručný ako pri Dial Telecom, bol i hovorca Slovak Telecomu Rastislav Bielka: "ST Online v súčasnosti žiadnym spôsobom neobmedzuje používanie Peer to Peer sietí. Jediným limitujúcim parametrom služieb ST Online DSL FLAT je agregácia."

Slovanet

No a napokon, zo Slovanetu sa ozvala PR manažérka tejto spoločnosti Petra Vagaská s nasledovným stanoviskom:

"Spoločnosť Slovanet poskytuje služby vysokorýchlostného internetu viac ako 5000 klientom a chce zabezpečiť plynule využívanie svojich produktov pre všetkých z nich. Ponúka dátovo merané DSL produkty a časovo aj dátovo neobmedzené vysokorýchlostné pripojenie pri ktorých uplatňuje agregáciu.

V rýchlosti a v stupni agregácie sa predovšetkým odzrkadľujú veľkoobchodné podmienky, ktoré dostávajú všetci poskytovatelia od Slovak Telecomu a sú pre providerov aj pre koncových užívateľov nevýhodné. Počas dvoch rokov poskytovania ISP Gate služby ST nezmenil zmluvné podmienky tejto služby. Ak by ich upravil, prinieslo by to priestor pre nárast rýchlosti a zníženie agregácie pre zákazníkov. Slovanet nedávno investoval takmer 1 milión korún do nového zariadenia, ktoré zabezpečuje optimalizáciu rýchlosti jednotlivých internetových DSL služieb.

Na rozdiel od riešení iných poskytovateľov umožňuje nový systém Slovanetu automaticky dodržiavať tzv. agregačné parametre v súlade s technickými podmienkami poskytovania služieb, a to až na úroveň konkrétnych internetových protokolov. Slovanet nastavil jednotlivým internetovým protokolom stupne priority v záujme zvýšenia rýchlosti DSL služieb pre svojich zákazníkov. Dôležité protokoly, ktoré zákazníci bežne a najčastejšie používajú (www, e-mail, ftp) dostali vyššiu prioritu a sú vybavované prednostne. Až po nich prichádza na rad vybavenie protokolov ako sú napr. P2P siete, pretože v niektorých prípadoch tieto internetové protokoly majú vlastnosť nadmerne obmedzovať ostatných bežných užívateľov.

Tieto nastavenia sa týkajú len niekoľko málo sto zákazníkov flat programov. Klienti ich nepocítia nad mieru uvádzanej agregácie a vôbec nie sú aplikované počas víkendov. Po tomto kroku Slovanet zaznamenal u väčšiny užívateľov pozitívne ohlasy. Podľa doterajších meraní priniesli uvedené nastavenie priorít zvýšenie priemernej rýchlosti používania dátovo neobmedzených služieb o približne 20%. Dôkazom zvýšenia rýchlosti sú aj výsledky meraní za december. O možnom vplyve agregácie na rýchlosť sú všetci zákazníci Slovanetu dostatočne informovaní, napríklad aj prostredníctvom stránky našej spoločnosti. Slovanet uplatňuje agregáciu na základe ustanovenia Tarify na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania do siete internet."

Vyjadrenia providerov sme spracovali k 3.februáru 2005.PripojSa.sk - Váš sprievodca internetovými pripojeniami na Slovensku
© 2005 - 2022 Inet.sk, s. r. o., Kontakt, Využívame kvalitný webhosting za rozumnú cenu od Inet.sk, Mapa stránky