PripojSa.sk

Čo je wifi?

WiFi alebo aj Wireless Fidelity je bezdrôtová technológia prenosu dát. Tak ako mobilné telefóny postupom času menia spoločenské zvyklosti, návyky, priniesli zmenu aj do sveta počítačov. Ešte pred desaťročiami sme o vzájomnom prepojení počítačov mohli snáď iba snívať, čo je však od doby zrodu internetu bežná realita. Ale až v nedávnej dobe sme prišli na to, že počítač nemusí byť pripútaný na jednom mieste, aby sme ho mohli v tejto sieti používať. Mobilita je heslom dnešnej doby a skrýva nové možnosti pre prácu i pre zábavu.WiFi používa pri prenose dát mikrovlny a vysiela v určenom pásme, ktoré je vyčlenené regulačným orgánom. V tomto pásme môžu vysielať hromadné oznamovacie prostriedky ako televízie a rádia. Zároveň v ňom fungujú aj mikrovlnné rúry a iné spotrebiče a preto sa medzinárodnou dohodou vyčlenilo takzvané pásmo ISM (Industrial Scientific and Medical), čo v preklade znamená pásmo vyhradené pre priemyselné, vedecké a lekárske účely. Pásmo 2,4 GHz vyhradil pre tieto účely americký regulátor FCC, ako aj európsky ETSI. Toto rádiové pásmo okupovali predovšetkým práve mikrovlnné rúry a bezdrôtové telefóny, ale s rastúcim záujmom užívateľov o mobilitu výpočtovej techniky sa o neho začali zaujímať aj výrobcovia bezdrôtových sieti.

Zo začiatku každý z výrobcov vyrábal vlastnú technológiu a asi najviac sa rozšíril BreezeNete od izraelského výrobcu, napriek tomu že podobné zariadenia vyrábalo množstvo iných výrobcov. A tak to vyzeralo ako pri stavaní babylonskej veže. Aby sa docielila spolupráca medzi zariadeniami vydal štandardizačný inštitút IEEE roku 1997 štandard pre bezdrôtové siete pracujúce v pásme ISM pod číslom 802.11. Táto bezdrôtová sieť ponúkala rýchlosť až 2 Mb/s, to však nebolo pre väčšinu užívateľov v porovnaní s klasickými sieťami efektívne a tak výrobcovia dali hlavy dokopy a o dva roky neskôr túto špecifikáciu rozšírili o dve vyššie špecifikácie známe pod revíznymi písmenami ako 802.11b štandard schopný ponúknuť rýchlosť až 11 Mb/s a štandard 802.11a, ktorý ponúka rýchlosť až 54 Mb/s vysielajúci v pásme 5 GHz, ktoré je bezplatné iba v USA, v európskych krajinách je zatiaľ toto pásmo platené. Preto v roku 2003 prišiel štandard pod označením 802.11g, ktorý poskytuje rovnakú rýchlosť ako 802.11a, ale vysiela vo voľnom pásme 2,4 GHz.

Aj keď tu už išlo o štandard stále tu ostalo množstvo priestoru pre rôzne výklady, a preto vznikla certifikačná autorita WECA testujúca schopnosť spolupráce zariadení hlásiacich sa k štandardu 802.11. WECA vyhovujúcim výrobkom povolí používanie loga WiFi, ktoré kupujúceho uistí, že výrobok je schopný komunikovať so zariadeniami iných výrobcov, a že spĺňa všetky kritéria štandardu 802.11.

Popularita sietí WiFi sa tak rozmohla, že sa WECA v roku 2003 premenovala na WiFi alianciu. Od roku 2000 teda môžeme hovoriť o fenoméne WiFi. Aké sú výhody pre domácnosť? WiFi svojim užívateľom ponúka hneď niekoľko plusov: vytvoriť si sieť ľahko a rýchlo, bez nutnosti ťahať káble. Pôvodným zámerom 802.11 bolo vystavať sieť aj tam, kde je nemožné alebo ekonomicky nevýhodné stavať klasické káblové siete, napríklad z bytu do bytu, z domu do domu, v historických budovách alebo rozsiahlych objektoch.

Zo začiatku bola cena príliš vysoká, pohybujúca sa v reláciách 10000 – 20000 Sk, ale nástup masovej produkcie zrazil cenu v roku 2000 hlboko dole a v roku 2003 sme mohli hovoriť o cenách dvoj max. trojnásobných pproti káblovej sieti. V dnešnej dobe sa cena WiFi sieťovej karty pohybuje na cene 800 Sk za kus.

Postupom času si výhody WiFi začali uvedomovať aj výrobcovia spotrebnej elektroniky a začleňujú ju do svojich výrobkov. Ako prvá prišla firma SONY, ktorá túto technológiu zabudovala do svojej HiFi veže. Táto sa dá vďaka tejto technológii využiť, aj ako externé reproduktory a dokáže prehrávať hudobné súbory priamo z pevného disku počítača bez nutnosti byť v rovnakej izbe, byte, či dokonca byť spojený káblom. Ďalej prišli druhé firmy, ktoré vyrábajú DVD prehrávače, ktoré sú schopné prehrávať z pevného disku video a audio súbory. Zároveň umožňujú aj pozeranie filmu, na ňom spusteného, sledovať na viacerých TV, či počítačoch a to tak isto bez nutnosti byť v jednom byte či byť prepojený káblom. Alebo si môžete vytlačiť čokoľvek na tlačiarni bez toho, aby musela byť pripojená k zapnutému počítaču, čo šetrí čas a elektrinu.

Momentálne u nás WiFi používajú hlavne poskytovatelia alternatívneho pripojenia na internet, ďalej na miestach, kde sa často mení usporiadanie počítačov, napr. konajú sa porady manažmentu firmy. Každý manažér má notebook vybavený WiFi kartou a na stôl sa položí AP – tzv. Access point v preklade prístupový bod, ktorý pripomína svojimi rozmermi a tvarom malé rádio. Na záver len podotknem, že tieto technológie majú budúcnosť samé, ale najmä v kombinácií so spotrebnou elektronikou. Už o pár rokov sa predpokladá vymiznutie zbytočných káblov, kdekoľvek budeme môcť kontrolovať obsah chladničky, ovládať práčku, nastavovať hodinky, kontrolovať stav motorového vozidla. S pomocou WiFi budeme môcť robiť množstvo ďalších vecí a to všetko bez nutnosti byť pripútaný káblom na jednom mieste.PripojSa.sk - Váš sprievodca internetovými pripojeniami na Slovensku
© 2005 - 2022 Inet.sk, s. r. o., Kontakt, Využívame kvalitný webhosting za rozumnú cenu od Inet.sk, Mapa stránky