PripojSa.sk

Nepriaznivé vplyvy na prenos

Technológia xDSL a samozrejme aj ADSL sú určené na nasadenie do existujúcej prístupovej sieti na metalické káble so skrúcanými medenými pármi. Na rozdiel od optických vlákien nejestvuje na týchto kábloch žiadna účinná ochrana voči prenikaniu rušivých signálov do účastníckej linky, zapríčinených elektromagnetickými väzbami. Preto pri nasadzovaní týchto technológii je dôležité brať ohľad na nepriaznivé vplyvy xDSL technológii navzájom.

Presluchy
sú spôsobené konečnými väzbovými mechanizmami medzi pármi zdieľajúcimi ten istý kábel a sú fyzicky susedné pričom pri xDSL technológiách sa stretávame s dvoma typmi presluchov – na konci (NEXT) a na vzdialenom konci (FEXT).

Mikroprerušenie
sú vplyvy , pri ktorých dochádza k dočasnému prerušeniu vedenia predovšetkým v mieste konektora, spôsobené vonkajšou mechanickou činnosťou na metalických vodičoch tvoriacich prenosovú cestu alebo napr. korodovaním. Dôsledkom mikroprerušenia môže byť zlyhanie číslicovej prenosovej linky spolu so zlyhaním výkonového napájania (ak je poskytované )počas trvania mikroprerušenia.Šumy
sú nechcené náhodné prídavné signály, ktoré vykazujú určitú výkonovú úroveň a ovplyvňujú pôvodný signál pričom je dôležité, aby signál vykazoval podstatne vyššiu úroveň , tomuto parametru hovoríme odstup signál/šum. Najnepriaznivejšie sú tzv. impulzové šumy, ktoré môžu byť spôsobené nasadením rôznych digitálnych technológii v jednom kábli alebo prostredím (elektrické výboje, blesky...).

Straty šírenia signálu
sú lineárne závisle na dĺžke(vzdialenosti) a určujú teda dosah danej technológie.

Možné opatrenia na obmedzenie rušivých vplyvov
ADSL systém je schopný počas nábehovej procedúry sám si ohodnotiť stav linky, jej útlmovú charakteristiku, úroveň šumov v závislosti na frekvencii a podľa toho a požadovanej rezervy rozmiestniť bity dátového toku na jednotlivé nosné, nastaviť vysielacie úrovne a ustanoviť najvyšiu diahnuteľnu prenosovú rýchlosť v oboch smeroch prenosu.PripojSa.sk - Váš sprievodca internetovými pripojeniami na Slovensku
© 2005 - 2022 Inet.sk, s. r. o., Kontakt, Využívame kvalitný webhosting za rozumnú cenu od Inet.sk, Mapa stránky