PripojSa.sk

Technológie DSL

DSL (Digital Subcriber Line):Číslicová účastnícka linka je v podstate základný prístup ISDN (ITU –T I.431), prenosové prostredie tvorí 1 metalický pár (2 medené vodiče) o priemere jadier 0,4 – 0,8 mm, spôsob prenosu informácie je plneduplexný symetrický, celková rýchlosť je 160kbit/s, preklenuteľná vzdialenosť je 5,5 km pri priemere jadra 0,5 mm, neumožňuje súčasne prevádzkovať POTS, účastnícke vedenie je ukončené na digitálnej ústredni(šírka pásma 0 až 160 kHz, tlmenie skracuje výrazne dosah).

IDSL (ISDN Digital Subcriber Line): ISDN číslicová účastnícka linka, modemy IDSL sú ISDN terminálované adaptéry komunikujúce s kompatibilnými ISDN linkovými kartami, ktoré sú umiestnené na druhom konci metalickej slučky a ukončujú tak ISDN signál nezávisle na digitálnej telefónnej ústredni, sú teda priamo pripojené do siete WAN. Prenosové parametre ako pri DSL.

HDSL (High bit rate DSL):Vysokorýchlostná číslicová účastnícka linka patrí medzi najstaršie xDSL technológie a veľa ďalších xDSL technológii vychádza práve z HDSL. Prenosové prostredie tvoria 2 až 3 metalické páry, ale dnes poznáme aj jednopárovú verziu. Spôsob prenosu informácie je plneduplexný symetrický, prenosová rýchlosť je T1 (1,544 Mbit/s americká norma) alebo E1 (2,048 Mbit/s európska norma), preklenuteľná vzdialenosť na trojpárovom vedení o priemere jadra 0,5 mm je 3,7 km. Pri použití modulácie je možné súčasne na tom istom vedení prevádzkovať HDSL a POTS alebo ISDN. (šírka pásma 0 až 392 kHz).

SDSL (SIngle pair Digital Subcriber Line):Jednopárová číslicová účastnícka linka používa ako prenosové prostredie 1 metalický pár, spôsob prenosu informácie je plneduplexný symetrický 2Mbit/s , čiže celková prenosová rýchlosť je T1 alebo E1 (2,048 Mbit/s), preklenuteľná vzdialenosť pri priemere jadra 0,5 mm je 3,4 km.(šírka pásma 20 až 450 kHz). Je to jednopárová verzia HDSL. Ušetrenie párov a polovodičových komponentov je najväčšou výhodou oproti HDSL. V súčasnosti sa javí ako druhá najperspektívnejšia xDSL technológia , pretože pre celý rad aplikácii je symetrickosť obrovskou výhodou. Umožňuje súčasnú prevádzku SDSL a POTS alebo ISDN.MDSL (Multirate Symetric DSL):Multirýchlostná symetrická číslicová účastnícka linka používa ako prenosové prostredie 1 metalický pár, spôsob prenosu dát je symetrický, maximálna prenosová rýchlosť je 2,048 Mbit/s, umožňuje túto rýchlosť rozdeliť na násobky 64 kbit/S prenosových rýchlostí:

2Mbit/s = N*M*64 kbit/s
N - počet kanálov
M – počet účastníkov

Preklenuteľná vzdialenosť závisí od danej prenosovej rýchlosti a je pre rýchlosť 64/128 kbit/s až 8,9 km, pre rýchlosť 2,048 Mbit/s je 4,5 km pri priemere jadra 0,5 mm. Šírka pásma je tiež závislá od prenosovej rýchlosti. MDSL je v podstate SDSL, ale s tým, že podporuje rôzne prenosové rýchlosti.

aDSL (asymetric DSL):Asymetrická číslicová účastnícka linka je najrozšírenejšia z xDSL. Prenosové prostredie tvorí 1 metalický pár, spôsob prenosu je asymetrický, čo znamená, že dáta tečúce od účastníka do siete používajú inú prenosovú rýchlosť (upstream) ako dáta tečúce zo siete k účastníkovi (downstream), preklenuteľná vzdialenosť pri priemere jadra 0,5 mm je od 2,7 – 5,5 km v závislosti od výslednej prenosovej rýchlosti.(viď. Graf:3)

RADSL (Rate Adaptive DSL):Číslicová účastnícka linka používa ako prenosové prostredie 1 metalický pár, spôsob prenosu je možné voliť a môže byť asymetricky alebo symetricky, prenosová rýchlosť je adaptívna, čo umožňuje voľbu prenosovej rýchlosti pre poskytovanie služieb v závislosti na prenosových parametrov vedenia a vzdialenosti, rýchlostný rozsah 1 – 12 Mbit/s pre downstream , 128 kbit/s – 1 Mbit/s pre upstream. Maximálna šírka pásma je 10 MHz).

VDSL (Ver high bit rate DSL): Veľmi vysoko rýchlostná číslicová účastnícka linka používa ako prenosové prostredie 1 metalický pár, spôsob prenosu je asymetrický, prenosová rýchlosť je výrazne závislá na preklenuteľnej vzdialenosti a môže byť až 55,2 Mbit/s pre downstream , 2 Mbit/s upstream pri dosahu 20 až 300m a použitej šírke pásma 300 kHz až 30 MHz. Umožňuje súčasnú prevádzku VDSL a POTS alebo ISDN.

PDSL (Power DSL): Umožňuje pripojenie používateľov cez klasickú 220V prípojnú energetickú sieť. Sieťová zásuvka tvorí nielen pripojenie zariadenia k zdroju elektrickej energie, ale súčasne tvorí dátovú metalickú sieť. Hromadnému nasadeniu tejto technológie v súčasnosti bráni problém s transformáciou dát do vysokonapäťových energetických sieti, diskutovaná je i otázka zdieľania rovnakej prístupovej siete.

BDSL (Broadcast DSL): je určená na distribúciu väčšieho počtu televíznych kanálov, ktoré zdieľajú prenosové médium spolu s analógovou telefónnou linkou.
Analógové signály sú zdigitalizované a spolu s digitálnymi TV sú podrobené kompresii. Pri použití troch subnosných frekvencii (40 kHz , 80 kHz , 1,2 MHz ) a dĺžke prípojného vedenia je možné prenášať 40 TV kanálov.PripojSa.sk - Váš sprievodca internetovými pripojeniami na Slovensku
© 2005 - 2022 Inet.sk, s. r. o., Kontakt, Využívame kvalitný webhosting za rozumnú cenu od Inet.sk, Mapa stránky