PripojSa.sk

Prenos informácii pomocu DSL

DSL je moderná technológia, ktorá umožňuje rýchly prístup do internetu cez existujúcu infraštruktúru medených vodičov.

Technológia DSL zabezpečuje prenos hlasu a dát na tej istej telefónnej linke. To znamená, že môžete zároveň telefonovať a využívať služby internetu. Jednotlivé signály sa šíria v rôznych frekvenčných pásmach a tak sa navzájom neovplyvňujú. Hlasová komunikácia sa prenáša v pásme do 4 kHz, pričom dáta sa prenášajú v pásme 20 kHz až 1,1 MHz.

Je to vysokorýchlostná technológia, ktorá umožňuje trvalý a časovo neobmedzený prenos dát nezávisle spolu s telefónnou hlasovou službou (analógovou alebo základným prístupom ISDN) na bežných medených telefónnych linkách, čiže užívateľ môže napr. telefonovať alebo faxovať a v tom istom čase sťahovať dáta z internetu bez akéhokoľvek obmedzenia.

aDSL je skratka z anglického pomenovania asymetric Digital Subcriber Line, čo v preklade znamená asymetrická digitálna účastnícka linka, kde:

Asymetrická – znamená , že pri prenose dát sa využíva vyššia prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi (download – na sťahovanie dát zo siete) a nižšia prenosová rýchlosť od užívateľa (upload – na posielanie dát do siete).

Digitálna – predstavuje použitie digitálnych technológii na spracovanie prenášaných dát.

Účastnícka linka – znamená, že ADSL prístup sa poskytuje na existujúcich telefónnych linkách (analógových alebo ISDN BRA).Pojem vysokorýchlostná, inými slovami širokopásmová znamená, že dátová komunikácia realizovaná prostredníctvom ADSL technológie v porovnaní s dátovou komunikáciou realizovanou pomocou prístupov telefónnej siete, čiže analógového prístupu alebo základného prístupu ISDN, je niekoľkonásobne rýchlejšia.(viď.Graf: 4)

Na to, aby DSL vôbec fungovalo, je potrebná zložitá infraštruktúra, pomocou ktorej sa zabezpečuje prenos a modulácia dát. Na strane užívateľa technológie je potrebné inštalovať DSL modem (viď.Obr.:1 a Ob.:2) a splitter. DSL modem zabezpečuje spojenie jedného PC a DSL prístupu. Na pripojenie viac počítačov z DSL prístupom sa používa router. (viď Obr.:6) Splitter zabezpečuje rozdelenie frekvenčných pásiem na hlasové a dátové. Signál z DSL modemu sa koncentruje na strane telekomunikačného operátora na DSLAMy, odkiaľ sa potom ďalej smeruje na sieť ATM do B-RASu, kde zákazníkov jednotlivých ISP nasmerujú cez L2TP tunel k danému internetovému poskytovateľovi. Toto smerovanie sa robí cez B-RAS na základe domény v prihlasovacom mene zákazníka.

Autentifikáciu – overenie zákazníka (prihlasovacie meno a heslo) a autorizáciu - pridelenie profilu služby ( napríklad prístup do internetu ) zabezpečuje Autentifikačný , Autorizačný a Accountingový server ISP.PripojSa.sk - Váš sprievodca internetovými pripojeniami na Slovensku
© 2005 - 2022 Inet.sk, s. r. o., Kontakt, Využívame kvalitný webhosting za rozumnú cenu od Inet.sk, Mapa stránky